Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), Nisan ayında yapılması planlanan nüfus sayımı hakkında basın bildirisi yayınladı.

TMBH tarafından yayınlanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Pazar 21 Şubat 2021 tarihinde Genel Merkez Gostivar’da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulundan alınan kararlarla ilgili komuoyuna şu bildiriyi yayınlamaktayız:

Gündem üzere yapılan son derece yapıcı tartışmalar sonucu oybirliği ile şu kararlar alınmıştır:

  1. Olağanüstü durumlar, Kriz Yönetimleri esnasında,salgın ve afetler dönemine denk gelen Olağan Kurultay tarihinin ertelenmesi ve kurumlarmızın Olağan Kurultaya kadar görevlerinin devam edilmesi konusu üzere iki madde kabul edilmişir. MYK tarafından alınan bu Tüzük ilaveleri Genel Kurulda onaya sunulacaktır,
  2. TMBH’nin 4-ncü Olağan Kurultayı 21 Mart 2021 tarihinde sağlık protokollerinin izin vermesiyle Gostivar’da gerçekleşecektir.Sağlık protokolleri uygun görmediği takdirde,delegelerin sağlığı gözönünde bulundurularak bu tarihin uygun olacak döneme kaydırılması söz konusu olacaktır.Olağan Kurultay tarihi yeniden MYK tarafından belirlenecektir,
  3. 4-ncü Olağan Kurultayımıza seçimlerini tamamlamış teşkilatlarımız katılacaktır. 10 Mart 2021 tarihine kadar seçimlerini tamamlamamış olan teşkilatlarımız gözlemci sıfatıyla Olağan Kurultayımıza katılabilecekler. Tüzüğümüzde belirlenen kriterilere göre MYK her teşkilat için delege sayısını belirlemiştir.
  4. 1-21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmesi düşünülen Nüfus sayımı ile ilgili MYK aşağıda belirlediğimiz sebeplerden dolayı Nüfus sayımın ertelenmesinin doğru olacağını düşünmektedir:
  5. Nüfus Sayımı yasası Makedonya meclisinde bütün partiler tarafından uzlaşma ile getirilmediği için, inanılır ve güvenilir bir nüfus saymının yapılması abestle iştigaldır.Nüfus sayımı yasası son derece muhlak olan maddelerinden dolayı bu sayımın iktidar ortakları arasında demografik yapıyla ilgili anlaşma olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla devlet ağırlığı taşıyan bir istatistik operasyon yerine iktidarın bir siyasi operasyon yapmak istediğini gözlemekteyiz. İki başlılık üzere yapılacak olan onayların,hükümlerin ve kararların objektif bir nüfus sayımının yapılmasını engellemektedir,
  6. Nüfus Sayımının Mübarek Ramazan ayına da denk gelmesi,son derece kabul edilir bir durum değildir ve hükümetin müslüman ahaliye karşı saygısızlığını ifade etmektedir. Ramazan sebebiyle sayımcıların vatandaş evlerini ziyaret etmesi son derece düşündürücü ve kabarık sayıda vatandaşımız için kabul edilir bir durum değildir,
  7. Ayrca Nüfüs sayımı Makedonya’da ilan edilen kriz dönemine denk gelmektedir. Vatandaşları kovıd -19 salgınından muhafaza etmek için Makedıonya Meclisi 30 Haziran 2021 yılına kadar Kriz yönetmenliği ile yönetilmektedir. Vatandaşların sağlığı için ilan edilen kriz döneminde böyle bir bileşik istatistik operasyanun yapılması, vatandaşların sağlığının riske, tehlikeye atılması anlamına gelmektedir.
  8. Bu sebeplerden dolayı Nüfus sayımının ilkbahar 2022 yılına ertelenmesini uygun bulmaktayız
  9.   Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı, kayıtsız şartsız bu yasanın iptali için başlatılan imza kampanyasını desteklemekteyiz. Dün MYK toplantısından sonra MYK üyelerimiz bu görevlerini yerine getirmek üzere Gostivar’ın merkezinde açılan imza kampanyaısa imzalarını vererek, tavrımızı ortaya koydular.

Önceki Haber

İçişleri Bakanlığı, Miyalkov için tutuklama emri çıkardı

Sonraki Haber

Sırbistan Kovid-19’a karşı aşılamada AB ülkelerini geride bıraktı