Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas imzasıyla yayınlanan basın bildirisiyle 5-30 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Nüfus Sayımı ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

TDP’den yapılan açıklamada, 30 yılı aşkın deneyime sahip sorumlu bir siyasi parti olarak, nüfus sayımının hazırlık dönemini ve sahadaki verilerin düzgün bir şekilde toplanması sürecini hem yakından takip ettikleri ve bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için gereken çabayı gösterdiği belirtildi.

Kuzey Makedonya’daki en büyük üçüncü nüfus olan Türk halkının bir siyasi parti temsilcisi olarak öncelikli gayelerinin Nüfus Sayımının tüm safhalarıyla başarılı bir şekilde sonuçlanması olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Demokratik ve Avrupa Birliği odaklı bir toplum olarak  geleceğimizi planlamanın önemli bir argümanı olan, ancak 20 yıldır bir türlü gerçekleştirilmesi başarılamayan Nüfus Sayımı sürecinin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın geleceği ve refahı için bu sefer başarıyla sonuçlandırılması adına bütün kurum ve kişilerin sorumluluk alması ve manipülasyonlara yer vermeyecek şekilde görevlerini kusursuz bir şekilde yürütmeleri gerekliliğini bir kez daha vurgulamak ve hatırlatmak zorundayız.

Sayım süreci şeffaf ve güvenilir olmak mecburiyetindedir. Kuzey Makedonya, sonunda gerçek sayım sonuçlarıyla birlikte güvenilir veriler elde etmek ve genel anlamda kabul görmüş bir Nüfus Sayımını gerçekleştirmek zorundadır.

Hem kurumlar hem de bireyler olarak hepimize düşen sorumluluk büyüktür. Ayrıca Nüfus Sayımı’nın hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında Devlet İstatistik Kurumu’nun hukuki sorumluluğu ve yükümlülüğü daha büyük ve ciddi olmanın da ötesindedir.

Bu nedenle, istisnasız tüm kuruluşlar tarafından Nüfus Sayımına atıfta bulunan yasal çerçevenin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hepimiz azami özveriyle çalışmalıyız.

Bu bağlamda, Devlet İstatistik Kurumu’nun, özellikle önemli bir yükümlülüğü vardır. Nüfus sayımının hazırlanması ve uygulanmasından başlayarak, Sayman ve Eğitmenlerin çalışmaları üzerinde denetim sağlaması konusu da dahil olmak üzere, geniş bir yetki ve sorumluluğu vardır.

Türklerin en tecrübeli siyasi partisi ve siyasi temsilcisi olarak, bu karmaşık istatistik operasyonun meşruiyetini sarsacak ve inandırıcılığını zedeleyecek herhangi bir belirti veya dayanak oluşturan her türlü olası girişim veya davranış durumunda, bizler konuyu yakinen takip edeceğimizi ve gerektiğinde yaşanabilecek olan her olumsuzluğu şiddetle kınayacağımızı ve  olumsuzluklara karşı tüm demokratik hakkımızı kullanarak ciddi şekilde karşı çıkacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Nüfus Sayımı operasyonunun başlamasının arefesinde, Devlet İstatistik Kurumu’na ve her şeyden önce Nüfus Sayımı Bölgeleri kKomisyonlarına, sayım memurlarının ve bölgesel eğitmenlerinin teklif edilmesinde ve seçilmesinde yasal zorunluluk ilkesine saygı gösterilmesini, ülkedeki 50 Nüfus Sayımı bölgesinin tamamında tüm halkların “hakça temsil ilkesi’’ kuralını gözardı etmemelerini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

50 nüfus sayımı bölgesinin tamamındaki mevcut etnik yapı, güvenilir ve gerçekçi nüfus sayımı sonuçlarının ön koşullarından biri olarak, sayım eğitmenlerinin ve sayım memurlarının seçimine yansıtılmalıdır.

Bölgesel eğitmenler ve sayım memurları seçilirken, nüfus sayımında anadilin kullanılması konusunu ele alan Sayım Yasasının 34. maddesinde belirtilen yükümlülüğün dikkate alınması zorunludur.

Nüfus Sayımı yasası 34. maddesi gereği nüfus sayımı süreci esnasında,  toplanan veriler kişi veya verileri sağlayan kişi tarafından seçilen anadil ve onun alfabesiyle yapıldığını hatırlatmak isteriz.

Zaten bu amaçla nüfus sayımının yapıldığı uygulama Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Romanca, Ulahça, Sırpça ve Boşnakça olmak üzere yedi dilde hazırlanmıştır.

Sayım kapsamına giren herhangi bir vatandaşın sayım dilini seçme ve kullanma hakkını hiçbir koşulda, hiç kimse reddedemez veya devre dışı bırakamaz! Bu anayasayla vatandaşlara sağlanmış bir haktır.

Bu nedenle, siyasi parti olarak tek hedefimiz bu nüfus sayımını gerçekleştirmeyi başarmak, ancak sonunda güvenilir ve genel kabul görmüş sonuçlar elde etmek için tüm kriterleri ve yasal hükümleri gözetmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.”

Önceki Haber

Şair Leyla Şerif Emin Bağımsızlık Günü Şiir Gecesi’ne katıldı

Sonraki Haber

Türk Yıldızları, Macaristan Uluslararası Askeri Hava Gösterileri kapsamında uçuş gerçekleştirdi