Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde, Edebiyat Bilimi ve Kültürel Çalışmalar, “Türk Edebiyatı ile Kültürel Çalışmalar” alanında yüksek lisans yapan Müradiye Abdül “İmha Edilmiş İstikballer” isimli romanını yayınladı.

TİMEBALKAN

Lisans eğitimi düzeyinde Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi” “Filoloji Fakültesi” Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü jenerasyon birinciliği de bulunan Müradiye Abdül, romanda çocuk psikolojisi, ebeveynlerin görev, tutum ve sorumlulukları, gençlerin düşebileceği hatalar ve başlarına gelebilecek olayların yanı sıra 15 Temmuz gecesi ile o gece şehit olanlardan birinin yaşamı, vatanı için mücadelesi ve şehit olduğu gecenin yer aldığını da söyledi.

Müradiye Abdül’ün, jenerasyon birinciliğinin yanı sıra “Liberalizm Akımının özü ile Türkiye’de Özgürlük ve Bireysellik Anlayışı”, “Oktay Rıfatın Hayatı, Sanatı, Kişiliği”, “Muzaffer İzgü ve Çocuk Edebiyatı”, “Kıpçaklar ile Kıpçak Türkçesi”, “Veysi Üskübî’nin Gazellerinin Günümüz Türkçesine Çevirisi”, “Bir Dersin Başarılı İşlenmesi İçin Yapılması Gerekenler” adlı makale yazıları ve Osmanlı Türkçesine dair araştırma ve sertifikaları da bulunuyor.

Milli Edebiyat Döneminde Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık, Divan Edebiyatı’ndan Tanzimat Edebiyatına Geçiş Dönemindeki Fikir Ayrılıkları, Göktürkler, Göktürkçe, Göktürk Yazıtları ile ilgili makaleleri bulunan Abdül, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında karakterlerin psikolojik analizi adlı Makedonca yaptığım bir çalışması da mevcut.

Romanın tanıtımında şu ifadelere yer veriliyor:

“Anne ve baba olmanın önemini, ancak birlik olurlarsa ne tür sıkıntıları sağaltabileceklerinin ehemmiyetini hakiki bir şekilde anlamamızı tedarik etmeli Şahoğlu ailesinin yaşadıkları. Kök salınan her birikimin, iz bırakan her yaşanmışlığın, çocukların öz yapısını şekillendiren her hadisenin neleri doğurabileceğini, istikrarsızlık ile âcizliğin nelere sebep olabileceğini kavramamızı temin etmeli Mehmet’in gidişatı. Yön ile müdahaleyi, rehberlik ile yoldaşlığı, metanet ile sabrı, münferit olmak ile bütünleşmeyi, vefa ile umudu ve mâhirlik ile gayretin rabıtasını idrak etmemizi teşhir etmeli Gökalp’in kaderi. Çırpıntı ile hakiki ihtilâçi, yük ile güçsüzlüğü, eksiklik ile kifayetsizliği, muharebe ile zâyiliği, ahadîlik ile hasreti ve aile olmak ile fedakârlığın ilintisini tesahup etmemizi sağlamalı Muzaffer beyin mücadelesi.”

Önceki Haber

Bosna savaşının 18 isimsiz kurbanı Brçko’da toprağa verildi

Sonraki Haber

Başkent Üsküp’te 249 trafik cezası kesildi