Kuzey Makedonya Türkleri sayımlarla ilgili tarihi toplantı düzenledi

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) öncülüğünde ülkedeki Türk toplumunun önde gelen kişilerinin geniş katılımı ile “Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

TİMEBALKAN

Hilton Otel’de düzenlenen ve Kuzey Makedonya Türklerinin geleceği için ciddi önem arz eden tarihi çalıştaya Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, TDP Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, THP Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, hukukçular, akademisyenler, siyasetçiler, STK temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve ülkedeki Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, nüfus sayımının önemine işaret ederek “Bu ülkenin kadim ve kurucu halklarından biri olan Kuzey Makedonya Türklerinin sayımlar konusundaki farkındalığını ve heyecanını büyük memnuniyetle gözlemliyorum.” şeklinde konuştu

Ülke dışında bulunan Kuzey Makedonya Türklerinin de nüfus sayımına iştirak edeceklerini dile getiren Sekizkök, “Elbette ki nüfus sayımında uluslararası standartların ve şeffaflığın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Sayım sürecinde Türk toplumunun her ferdi sosyal sorumluluk taşımaktadır. Ben bu düşüncelerle çalıştayın verimli geçmesini diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de nisan ayındaki nüfus sayımının Kuzey Makedonya Türkleri için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak sayımın Kuzey Makedonya Türklerinin lehine hayırlı sonuçlar vermesini diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve YTB Başkanı Abdullah Eren’in video mesajlarının ardından çalıştay basına kapalı bir şekilde devam etti.

– Kuzey Makedonya Türklerinin nüfus oranının en az %7 olduğu kabul edilmektedir

Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı ardından varılan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

“05 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Çalıştayı neticesinde şu kararlar alınmıştır

 1. Nüfus Sayımı, Kuzey Makedonya Türkleri için büyük önem arz etmektedir. Sayımlardan elde edilecek sonuçlar ve bilgiler Kuzey Makedonya Türk toplumu için hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla sayım Türk Milletinin Kuzey Makedonya’daki varlığının en önemli ifadesi ve göstergesi olacaktır.
 2. Nüfus Sayım sonuçları ülkemizdeki toplumun geleceğini doğrudan etkilemektedir ve makroekonomik planlama, bilimsel ve diğer araştırmalar ile istatistik amaçlar için kullanılmaktadır. Ohri Çerçeve Anlaşması gereğince milletlerin hakça temsil edilmesinde ve pozitif ayrımcılığın geliştirilmesinde sayımların önemi büyüktür.
 3. Nüfus Sayımı, demokratik Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde kurucu unsur olan Türk milletinin tapusu sayılmaktadır. Bunun bilincinde hareket edilmesi mecburidir.
 4. Bu süreçte Kuzey Makedonya’yı bir bütün olarak kucaklamamız, değişik farklılıkları, ağızları ve bölgesel ortamları bir zenginlik olarak görmeli, Kuzey Makedonya Türk Milleti olarak ortak milli bir duruş sergilememiz mecburidir.
 5. Gerçekleşecek olan Sayımlarda oranımızın artmasıyla kazanımlarımız büyük olacaktır.
 6. Nüfus Sayımı neticesinde, anayasal temel hakkımız olan hakça temsil ilkesiyle kamu kurumlarında, yerel idarelerde istihdam ve temsiliyet oranının artmasına zemin hazırlanacaktır.
 7. Nüfus Sayımı neticeleri, Türkçenin, başta yerel çapta olmak üzere diğer dillerle birlikte tüm Kuzey Makedonya’da resmiyetinin ve kullanımının sağlanmasına ön ayak olacaktır.
 8. Nüfusumuzun çokluğu, başkalarının üzerimizde planladıkları asimilasyon ve inkar politikalarını bertaraf edecektir. Bu tür girişimlere hiçbir koşul ve şartta asla müsaade edilmeyecektir.
 9. Nüfus Sayımı neticeleri kültür ve tarihi mirasımızın korunmasının yanısıra, kültür turizminin de gelişmesine katkı sağlayacaktır.
 10. Milli bayrağımızın yerel çapta daha çok belediyelerde dalgalanmasına vesile olacaktır.
 11. Nüfus Sayımı neticeleri, başta Balkan Türk varlığına, Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Dünyasına büyük moral ve katkı sağlayacaktır.
 12. Nüfus Sayımı neticeleri ve bu ülkedeki varlığımız Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yıllardır var olan dostane ilişkileri ve köprüleri daha da üst seviyeye taşıyacaktır.
 13. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB), Türk Demokratik Partisi (TDP), Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), diğer kurum ve kuruluşlar, akademisyenler ve kanaat önderlerimizle yapılan bütün uzmansal değerlendirmeler neticesinde ülke genelinde Kuzey Makedonya Türklerinin nüfus oranının en az %7 olduğu kabul edilmektedir.
 14. Nüfus Sayımının baskılardan, manipülasyonlardan, siyasi müdahalelerden uzak, hür, adil ve şeffaf bir şekilde, yasalar dahilinde gerçekleştirilmesini bekler, sayım sürecini yakinen takip ettiğimizi bildiririz.
 15. Ayrıca, Sayım Değerlendirme Çalıştayında, nüfus sayımı sürecini yakından takip edecek Kuzey Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasına karar verilmiştir.”

Sonuç bildirgesinde Türk Hareket Partisi (THP) 13. maddeye şerh koydu.

Read Previous

K. Makedonya Türklerinin tarihi çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

Read Next

İtalya, Arnavutluk’un AB’ye üyelik sürecini destekliyor