Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı (MZHR) ve Kosova Yerel Yönetimler Enstitüsü (KLGI), 2020-2030 Bölgesel Kalkınma Stratejisi, Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar Stratejisi Tanıtım Çalışması, 2019 yılı Sermaye Yatırımları Bölgesel Analizi, 2019 yılı Sübvansiyon ve Hibe Analizi, 2021- Bölgesel Kalkınma Bakanlığı 2023   Bütçe taslağı, Devlet Memuru kanunu ve yeni yönetmeliklerin ele alındığı ortak bir çalıştay düzenledi.

Çalıstaya, Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Bakan Yardımcısı Eldis Abazi, Bakanlık Sekreteri Besim Kamberaj, KLGI temsilcisi Sadri Romku, Bakanlık Kabinesi üyeleri ve bakanlık memurları katıldı. Çalıştay, Norveç  Büyükelçiliğinin desteklediği “Daha Güçlü ve Daha Dayanıklı Belediyelere Destek” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Çalıştayda, dengeli bölgesel kalkınma polirikasının, ekonomik, sosyal ve politik bileşenleri barındırması göz önüne alınarak, bölgeler arasındaki rekabeti arttırmak üzere kapasite arttırımına odaklanılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Bundan dolayı, üretim ve istihdamı arttıracak bölgeler arası rekabet için yapılması gereken düzenlemelerin biran önce hayata geçirilmesi gerekliliği dile getirildi.

Bu çerçevede, Kosova’nın  sosyo-ekonomik kalkınmasının dengeli şekilde gerçekleşebilmesi için, bölgesel kalkınma politikasının amaç ve önceliklerine odaklanılması gerekliliğine dikkat çekildi. Çalıştayda ayrıca,  bölgeler arası eşitliği sağlamaya yönelik ortak önlemlerin dışında, bölgelerin farklı karakteristik özellikleri dikkate alınarak, her bölge için ayrı ayrı politik enstrümanların da düşünülmesi gerekliliği dile getirildi. Dengeli bölgesel kalkınmanın esas amacı bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırarak yaşam kalitesini arttırmaktır.

Kosovaport

Önceki Haber

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan’a 2-1 yenildi

Sonraki Haber

Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın saldırı girişimlerini önledi