Köprü Gençlik Okulu Atölye Çalışmaları 5. Hafta Dersleriyle Devam Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle Köprü Derneği tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Köprü Gençlik Okulu (KGO) 2022” projesinde atölye çalışmaları beşinci haftada yapılan derslerle devam etti.

19 Mayıs tarihinde Hukuk Atölyesi Sorumlusu Medadin Limani, “Hukuk Temel Kavramları/ Kanunların Uygulanmasına İlişkin Esaslar” ve atölyenin katılımcılarından olan Hukuk Fakültesi mezunu Şadiye Bantaşoska, “Boşanma ve Velayet Davası” konuları üzerinde durdu.

21 Mayıs tarihinde İktisat ve Diploması Atölyesi Sorumlusu Mehmed Arif, “Girişimcilik ve İnovasyon” konusunu işlerken talebelerimizden Züleyha Demiroska, “Bankacılık ve 2008 Ekonomik Krizi” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Akabinde Medya Okuryazarlığı Atölyesi Sorumlusu Seyyid Emin, “Medya’da Görülmeyeni Görmek / İnternet ve Sosyal Medya” konusu üzerinde durdu.

Aynı tarihte Güzel Sanatlar Atölyesi Sorumlusu Hafız Berru Emin, “Dramatik (Ritmik) Sanatlar” konusunu işledi.
Günün kapanışını da Medeniyet Atölyesi Sorumlusu Hüsrev Emin, “Medeniyet Algısı ve Olgusu” konusu üzerinde durdu.

23 Mayıs tarihinde Edebiyat Atölyesi Sorumlusu Leyla Şerif Emin, “Yazıyorum öyleyse Varım” konusu üzerine bir seminer gerçekleştirdi.

Read Previous

Yunanistan ve Arnavutluk arasında Çamerya soykırımı gerilimi

Read Next

Mitroviça’da Sırbistan’a nüfus mühendisliği suçlaması