K. Makedonya’da kişi başına düşen GSYİH AB’nin yarısı kadar

Resmi Avrupa istatistiklerine göre, Kuzey Makedonya’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla AB ortalamasının yüzde 59 altında.

AB üye ülkeleri arasında kişi başına düşen GSYİH en yüksek Lüksemburg’da, en düşük ise Bulgaristan’da bulunuyor.

Avrupa istatistik servisi Eurostat bugün, ekonomik faaliyetin bir ölçüsü olan kişi başına düşen GSYİH’nın AB üye ülkeleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini duyurdu.

2023 yılı verilerine göre Lüksemburg’da kişi başına düşen GSYH AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde yer alırken, onu İrlanda (yüzde 111) ve Hollanda (yüzde 30) takip ediyor. İrlanda’nın kişi başına düşen yüksek GSYİH’si kısmen fikri mülkiyet sahibi büyük çokuluslu şirketlerin varlığıyla açıklanabilir.

Diğer sekiz ülkenin kişi başına düşen GSYİH’si AB ortalamasından daha yüksek: Danimarka, Avusturya, Belçika, Almanya, İsveç, Finlandiya, Malta ve Fransa.

Bulgaristan, AB ortalamasının yüzde 36 altında, kişi başına düşen GSYİH’nın en düşük olduğu ülke olurken, onu Yunanistan (yüzde 33) ve Letonya (yüzde 29) takip ediyor.

EFTA ülkeleri Norveç, İsviçre ve İzlanda da kişi başına düşen GSYİH’ya sırasıyla %73, %54 ve %34 oranlarıyla AB ortalamasından daha yüksektir.

Üyeliğe aday ülkeler arasında kişi başına düşen GSYİH en yüksek olan ülke, AB ortalamasının yüzde 27 altında olan Türkiye olurken, onu Karadağ (ortalamanın yüzde 48 altında) takip ediyor.

Sırbistan’da kişi başına düşen GSYİH AB ortalamasından yüzde 54, Arnavutluk ve Bosna-Hersek’te ise yüzde 65 daha düşük.

Read Previous

Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortasından beş ayda 5,3 milyon euro tahsil etti

Read Next

Makedonya’da sıcak hava dalgasına karşı Kızılhaç ekipleri su dağıtacak ve tansiyon ölçecek