Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Reis Ul Uleması H. Süleyman Ef. Recepi 2020 Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

İslam Birliği (Diyanet İşleri) Reis Ul Uleması H. Süleyman Ef. Recepi’nin bayram mesajında şu ifadelere yer verildi:

Muhterem müslüman kardeşler, bacılar, bayanlar ve beyefendiler,

Her şeye gücü yeten bütün Alemlerin Rabbi ve Yaratıcımız Yüce Allah’a (c.c.) hamd ü senalarda bulunmak ve O’na olan sonsuz sevgimizi ve samimi imanımızı dile getirmek amacıyla bizlere büyük bir fırsat olarak bahşedilen mübarek Ramazan ayının sonuna gelmiş ve Allaha’a ibadet etmenin sevinciyle Ramazan Bayramına ulaşmış bulunuyoruz.

Bu yıl dünyayı kasıp kavuran pandemiden ve bu sebeple uygulamaya koyulan birçok kısıtlamalardan dolayı, daha önceki Ramazanlardan sadece şekil itibariyle farklı fakat öz itibariyle on beş asırdan beri İslam tarihi boyunca alışılmış bir Ramazan ayı yaşamış olduk.

Aslında, etrafımızda dolaşan bu tehlike, sonuna gelmiş olduğumuz bu Mübarek Ramazan ayında bizi daha da güçlendirmiş, Yüce Allaha’a olan tevekkülümüzü daha yüksek seviyelere çıkarmış, aramızdaki dayanışma hissini artırmış ve var oluşumuzun ve gerçek mutluluğumuzun ancak Allah’ın kudret, inayet, keremi ve takdiriyle mümkün olabileceğini açıkça ortaya çıktığına kesinlikle emin olmuş bulunuyoruz. Covid 19’un meydana getirdiği belirsizlik ve korku havası, Yüce Allah’a olan sevgimizi ve imanımızı daha da güçlendirmiştir. Çünkü bu belirsizlik ve korku ortamında, sadece ve sadece Yüce Allah’ımıza güvenebileceğimizi ve O’nun takdir ettiği kader çizgisinin dışında başka hiçbir seçeneğimizin ve dayanağımızın olmadığını ve bu vesileyle kusurlarımızı hatırlayarak ve durumumuzu düzelterek kalplerimizin ve ruhlarımızın sürur ve mutluluk içinde olması gerektiğine iyice inanmış olduk.

Muhterem Muhammed (s.a.v.) ümmeti, Bu Ramazan Bayramına, sadece gerçek müminin hissedebileceği sevinç ve mutluluk içinde ulaşmış bulunuyoruz. Çünkü Yüce Allah, sadece O’nun rızasına mazhar olabilmek için bir ay boyunca oruç tutup ibadet etmiş olan kullarını, bu Bayram ile mükafatlandırmaktadır.

Bu münasebetle bu Ramazan Bayramı, Allah’a olan şükrümüzü daha da artırmalı, kalplerimizi ve gönüllerimizi aydınlatmalı, Allah’a olan sevgimizi artırdığı gibi hısım akrabalarla, hastalarla, öksüzlerle, ihtiyaç sahipleriyle, komşularımızla ve arkadaşlarımızla çok daha büyük bir kardeşlik havası içinde sevgimizi ve sofralarımızı paylaşmalıyız.

Muhterem müslümanlar, Bu kısıtlama ortamında mübarek Ramazan ayı boyunca camileri ibadete açma kararımızdan sonra KMC İslam Birliği’ne göstermiş olduğunuz anlayış ve özellikle bu konudaki ciddiyetiniz ve disiplininizden dolayı sizlere müteşekkirim.

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, yaptığınız ibadet ve taatlerin Yüce Allah katında kabul buyurulmasını, aile efradınızın, yurt içinde ve yurt dışındaki halkımız, özellikle diasporadaki kardeşlerimizin Yüce Allah’ın lütuf ve keremine mazhar olmasını en kalbi duygularımla temenni ederim.

Netice olarak, pandemi dolayısıyla yetkililer tarafından uygulanan kısıtlama önlemlerine sonuna kadar saygılı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sağlık ve sıhhatin korunması, dinimiz İslamın yerine getirmeye mecbur olduğumuz asli emirlerinden birisi olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Muhterem müslümanlar, Bir daha Ramazan Bayramı dolayısıyla en samimi tebriklerimi sunarım. Bu Bayram sevincini aile efradınız, akrabanız, dostlarınız, arkadaşlarınız ve bütün insanlarla paylaşmanızı dilerim.
Bayramınız mübarek olsun!

Önceki Haber

Bulgaristan’da Ramazan Bayramı namazı açık alanlarda kılınacak

Sonraki Haber

‘Akif Emre İslam yurdunun kalbiydi’

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eighteen − nine =