“Hükümet, devlet kurumlarının yeniden düzenlenmesini destekliyor”

Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı Artan Grubi, Hükümetin devlet kurumlarının yeniden düzenlenmesini desteklediğini söyledi.

Birinci Başbakan Yardımcısı ve Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanı Artan Grubi, bugün Bilgi Toplumu ve İdaresi Bakanlığı’nın AB iş birliğiyle düzenlediği “Devletin Yeniden Düzenlenmesine Yönelik İlk Adımlar” Konferansına katıldı.

Avrupa Komisyonu’nun en son raporları, yalnızca net sorumluluk çizgileri oluşturarak ve şeffaflık düzeyini artırarak ve sayılarını azaltarak mümkün olan, profesyonelliğin artırılması ve devlet idaresinin etkinliğinin iyileştirilmesi için önceliklere atıfta bulunduğunu söyleyen Grubi, şöyle konuştu:

“Devlet yönetiminin en iyi uygulamalara dayalı olarak modernizasyonu ve depolitizasyonu, çalışanların motivasyonunun ve yaratıcılığının artması, kamu sektöründe üretkenlik ve vatandaşların memnuniyeti ile sonuçlanır. Tam da bu nedenlerden dolayı, birçok AB üye ülkesinde devlet yetkililerinin rolleri ve sorumlulukları tek bir amaç doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir, o da devlet idaresinin organizasyonunu basitleştirmek.”

Ekonomi Bakanlığı, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bakanlığı ve Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı’nda uygulanan pilot proje, karşı karşıya olduğumuz zorluğun ciddiyetini ve çok derin bir reform ihtiyacın vurgulandığını kaydeden Grubi, “Bu proje sayesinde, bu kurumları en iyi şekilde yeniden organize edeceğimiz uzmanların objektif bir yaklaşımına sahip olduğumuz için mutluyum.” dedi.

Read Previous

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci, Kuzey Makedonya’yı ziyaret etti

Read Next

Trablus’ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi’de Hafter’le görüştü