Hükümet 2021-2030 Sağlık Stratejisini kabul etti

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hükümet 2021 – 2030 Sağlık Stratejisi Eylem Planı’nı kabul etti.

Hükümet basın servisinden yapılan açıklamada, Eylem Planı’nın hazırlanması sürecinde şeffaf ve kapsayıcı bir süreç aracılığıyla, etkili, verimli ve erişilebilir sağlık sistemlerine yönelik AB gündemi dikkate alındığı ​​ve diğer şeylerin yanı sıra üç kilit konunun belirlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birincisi, sağlık sisteminin başarısını, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini ve sağlık hizmetlerinin her düzeyde entegrasyonunu içeren sağlık sistemlerinin etkinliğinin güçlendirilmesine ve sağlık işgücüne odaklanarak sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına yönelik destektir. İkincisi planlama çabalarının, ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti sağlamak için gereken doğru becerilere sahip yeterli sayıda uygun nitelikli sağlık profesyonelini sağlayacak AB düzeyinde sürdürülebilir çözümler tasarlaması gerekir. Üçüncüsü sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi ve e-sağlığın rolü ve sağlık teknolojisi ve sağlık bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi.”

Read Previous

AB ülkeleri, iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV’sini düşürecek

Read Next

Biden’dan Putin’e Ukrayna konusunda ‘güçlü ekonomik yaptırım’ sinyali