Kuzey Makedonya Eğitim Bakanlığı, 2021-21 eğitim yılında uygulanacak protokolleri açıkladı.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Liselerde Eğitim Sürecini Yüz Yüze Gerçekleştirme Protokolü

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim okullarda ve yüz yüze gerçekleşir.

2. Okulun ilk günü, öğrencilere güvenli ve doğru davranış biçimleri, maske takılması, fiziksel mesafenin korunması, el hijyeni ve kişisel sağlığın korunması, aynı zamanda okuldaki diğer öğrencilerin ve çalışanların sağlığının korunmasının nasıl gerçekleşeceğine dair açıklamalar yapılır.

3. Okul, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları için binadaki tüm girişleri kullanıma açar.

4. Okulun girişinde, koridorlarda ve sınıflarda eğitici ve bilgilendirici materyaller ve okulda sağlığın ve güvenliğin korunmasına yönelik açıklamalar asılır.

5. Okul girişinde, sınıflarda ve diğer alanlarda dezenfektanlar bulundurulur.

6. Tüm okul çalışanları ve öğrenciler okula zorunlu olarak koruyucu maske takmak ve ellerini dezenfekte etmek şartıyla girebilirler.

7. Okula giriş ve çıkışların kontrollü olabilmesi için, okulun önünde ve içerisinde sıralara dikkat edecek, öğrenciler arasında gerekli mesafenin korunmasını, maske takılmasını ve dezenfeksiyon takibini sağlayacak görevliler bulundurulur. 2 görevli okulun önünde görev yaparken, 2 tane görevli de okul içerisinde hazır bulunur. Görevliler okul çalışanları arasından lise müdürünün kararıyla seçilir.

8. Okula girmeden önce tüm okul çalışanlarının ateşi temassız ateş ölçer ile ölçülür ve yüksek ateş (37.4°C ve üzeri) saptandığında okul çalışanı aile hekimine yönlendirilir.

9. Okula girmeden önce öğrencilerin ateşi temassız ateş ölçer ile ölçülür. Yüksek ateş (37.4°C ve üzeri) saptandığında öğrencinin okula girişine izin verilmez ve ebeveyn ile muayene için aile hekimine yönlendirilir. Farklı herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin de okula gelmesine izin verilmez.

10. Özel ihtiyaçlı öğrencilerin ebeveynleri/velilerine maske takması şartıyla okula girme izni verilirken bunların dışındaki ebeveyn/velilerin okula girişine izin verilmez.

11. Okul çalışanları ve öğrenciler arasında her türlü fiziksel temas içeren selamlaşma şekilleri yasaktır.

12. Okula gelmek için toplu taşıma araçlarını kullanan öğrenciler ve okul çalışanları toplu yolcu taşımacılığı protokolüne uyarlar.

13. Öğretmenler odasını kullanan öğretmenler burada uzun süre kalmaktan kaçınmalıdırlar ve zorunlu olarak fiziksel mesafeye dikkat edip maske takmalıdırlar.

14. Ebeveynler/veliler ile bilgi paylaşımı ve toplantılar telefon ya da öğretmen ve ebeveynlerin mutabık kalacağı bir çevrimiçi uygulama aracılığıyla veya hava şartları uygunsa açık alanda gerçekleşir.

15. Aynı sınıftaki öğrenciler aynı dersliği kullanırlar ve diğer dersliklerde eğitim gören öğrenciler ile temaslarına imkan tanınmaz.

16. Her dersin sonunda, öğrenciler okula varmadan yarım saat önce ve öğrenciler gittikten sonra derslikler mutlaka havalandırılır. Eğitim esnasında eğer hava şartları müsait ise sınıflarda pencerenin açık bırakılması tavsiye edilir.

17. Atölyelerde eğitim yapılırken, öğrencilerin sağlığının korunması için, öğrencilerin tek yönlü olarak hareket etmelerini sağlanır ve atölyelere giriş ve çıkışlar sistematik olarak kontrol edilir. Bir grup öğrenci çıktıktan sonra, diğer öğrenci grubunun girişine, atölye havalandırılıp dezenfekte edildikten sonra izin verilir.

18. Uygulamalı eğitim ve çalışarak öğrenme şekillerinin gerçekleştirilmesi için okul kapasitesinin kullanım çizelgesi hazırlanır ve okuldaki görünür yerlere asılır. Okuldaki mevcut kapasitelerin kullanımı öğrenci güvenliği protokolünün zorunlu olarak uygulanması şartıyla gerçekleşir.

19. Görevli öğretmenler ve öğrencilerin şirket protokollerine uymaları zorunludur (üretim tesislerinde, hijyen-sıhhi tesislerinde, yemekhanelerde ve öğrencilerin şirkette hareket edebileceği diğer tüm bölümlerde).

20. Spor salonunun, kütüphanenin ve diğer ortak alanların kullanımı aynı derslikte eğitim gören öğrenci gruplarıyla olması tavsiye edilir, böylece farklı dersliklerde eğitim gören öğrencilerin teması, okulun önceden hazırladığı çizelge ile engellenir (örneğin: bir grup spor salonunda eğitim görürken, diğer iki grup dışarıda okul avlusunda veya spor sahasında eğitim görür).

21. Tuvalet kullanımı, daha az sayıda öğrenci bulunması ve mesafeye dikkat edilmesi göz önünde bulundurularak, (örneğin: eğer tuvalet küçükse, içerideki öğrenci çıkana kadar diğer öğrenci dışarıda beklemelidir) dersler esnasında ve öğrencilere önceden haber verilerek tertip edilir.

22. Tuvaletler üretici talimatlarında virüslere karşı etkili olduğu belirtilen dezenfektan kullanarak temiz tutulurlar ve yapılan temizliğin kayıt takibi yapılır. Dezenfektanlara alternatif olarak %0,05 sodyum hipoklorit (1:100 ölçeğiyle kullanılan %5 kireç) ya da üst yüzeylerde %70 alkol kullanılabilir.

23. Dersliklerin temizliği eğitim başlamadan önce, teneffüsler esnasında öğrenciler okul avlusundayken ve günlük okul faaliyetleri sona erdikten sonra su, sabun/deterjan ve üretici talimatlarında virüslere karşı etkili olduğu belirtilen dezenfektan kullanılarak yapılır.

24. Koridorlar, merdivenler ve ortak kullanılan diğer alanlar öğrencilerin derste oldukları esnada ve günlük okul faaliyetleri sona erdikten sonra temizlenirler.

25. Jimnastik salonu, spor oyun alanları, soyunma odaları, okul yemekhanesi ve diğer yardımcı alanların temizliği öğrencilerin alanları kullanmasının hemen ardından yapılır.

26. Okullar, öğrencilerin okul içerisinde tek yönlü hareket etmelerini, soyunma odalarındaki öğrenci sayısının sınırlandırılmasını ve soyunma odalarına giriş çıkışları sistematik bir şekilde kontrol ederler.

27. Öğrenciler sınıf içerisindeyken başkalarının (örneğin: temizlik, tamir veya yemek getirmek için) sınıfa girmesi ve okulda öğrenci veya çalışan olmayan kişilerin okul binasına girmesi engellenmelidir.

28. Eğer okulda koronavirüs (COVID-19) hastası veya koronavirüs (COVID-19) hastasıyla temas etmiş kişiler tespit edilirse, zorunlu olarak maske takıp özel bir alanda izole edilmeleri gerekir, okul müdürü ise Halk Sağlığı Merkezi ile iletişime geçerek atılacak adımlar hakkında bilgi almalıdır. Okul, alınan tüm tedbirlerle ilgili rapor hazırlayarak belediyeye, belediye ise raporu Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na sunar.

29. Eğer bir öğrenci okulda olduğu esnada COVID-19 belirtileri gösterirse, öğretmen/idare çalışanı zorunlu olarak maske takıp öğrenciyi ayrı bir alanda izole eder ve hemen ebeveyni/veliyi durumdan haberdar ederek en kısa sürede çocuğu okuldan alarak aile hekimine başvurmalarını sağlar.

30. Eğer öğrencinin koronavirüs (COVID-19) hastası olduğu tespit edilirse, öğrenciyle alakalı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği protokoller uygulanır, okul ise Halk Sağlığı Merkezi ile iletişime geçerek öğrencinin bulunduğu sınıfla ilgili neler yapılması gerektiğini istişare eder. Uyarı: Devlet liseleri arasında özel eğitim ihtiyaçlı öğrencilere yatılı eğitim veren okullar, sanat liseleri, spor liseleri ve spor akademileri verdikleri eğitime istinaden özel bir Yüz Yüze Eğitim Protokolü hazırlarlar.

Önceki Haber

Balkan ülkeleri kapılarını Afgan göçmenlere açıyor

Sonraki Haber

Bulgaristan da Türk SİHA’ları için sıraya girdi