Dünyanın en genç nüfusu eğitimden uzak büyüyor

Dünyanın en genç nüfusunu barındıran Afrika ülkelerinde, ekonomik sorunlar ve çatışmalar nedeniyle çocuk ve gençlere yeterli eğitim sağlanamıyor.

Anadolu Ajansının “Afrika’daki eğitim sorunları” temalı dosya haberleri kapsamında, ilk haberde Afrika kıtası genelinde eğitim almayı zorlaştıran etmenler ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sahra Altı Afrika, dünyada gelişmekte olan 6 bölge içerisinde eğitimden en fazla mahrum olan bölge.

İlkokul çağındaki her beş çocuktan birinin okula gidemediği kıtada, 15 ila 17 yaşlarındaki gençlerin yüzde 60’ı eğitim göremiyor.

1,2 milyarı aşkın nüfusu olan Afrika’da, nüfusun 677 milyonu 3 ila 24 yaşlarında, 800 milyonu da 25 yaş altında.

Yüzyılın ortasına gelindiğinde Afrika’nın dünyadaki çocuk ve genç nüfusunun yüzde 40’ına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Eğitime erişimde birinci sorun ekonomi

Afrika hükümetleri halihazırda gayrisafi milli hasılasının ortalama yüzde 4,1’ini eğitim için harcarken, bu oran dünya ortalaması olan yüzde 4,3’ün altında kalıyor.

Devlet okullarının çoğunun her yıl harç vesaire gibi giderler için velilerden ücret alması, birçok yoksul ailenin çocuğunu okula gönderememesinde başat faktör oluşturuyor.

Ebeveynlerin yarıya yakını okul ödemelerinin kendileri için sorun teşkil ettiğini belirtirken, ailelerin yüzde 29’unun yaşadığı en büyük mali zorluk ise okul harçları.

Yeterli sayıda okul olmaması nedeniyle Afrika ülkelerinin yarısında, her ilkokul öğretmenine 35’ten fazla öğrenci düşüyor.

Şiddet nedeniyle son 4 yılda Orta ve Batı Afrika’da 13 bin 200’den fazla okul kapandı

Eğitime erişimin önündeki diğer en büyük engel ise iç çatışmalar ve şiddet olayları.

Kıtada şiddet yüzünden yerinden olanların sayısı 40 milyonu aşarken, bunların yüzde 77’si ülke içinde yer değiştirenlerden oluşturuyor.

Hem terör hem de çatışmalar, evini terk etmek zorunda kalan çocukların eğitimden uzak kalmasına yol açıyor. Sudan, Somali, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkeler bunların başında geliyor.

Sadece son 4 yılda Orta ve Batı Afrika’da şiddetten dolayı kapanan okul sayısı 13 bin 200’den fazla.

Boşluğu dini gruplar ya da şirketler dolduruyor

Özellikle kırsal kesimlerde hizmet verilememesinden dolayı yaşanan boşluğu çok sayıda kilise, cemaat ya da vakıf dolduruyor.

Sömürge döneminden bu yana halen çok sayıda misyoner okulu hizmet vermeyi sürdürürken, bazı bölgelerde de medreseler ilkokul eğitimi görevini üstleniyor.

Aileler, bazen kendi dinlerinden olmasa da eğitim alması için çocuklarını bu okullara göndermek zorunda kalıyor.

Varlıklı ailelerin çoğu da lise ve üniversite eğitimi için çocuklarını yurt dışına eğitime gönderiyor. Dünya genelinde gençlerin yüzde 2,7’si yurt dışında eğitim alırken Sahra Altı Afrika’daki gençlerin yüzde 4,8’i yurt dışında eğitim görüyor.

Kıta genelinde öğrencilerin yüzde 21’i özel okula gidiyor ve bu oran çok sayıda gelişmekte olan ülkeden bile yüksek.

Nitelikli iş gücü bulunamıyor

Eğitim sorunun yol açtığı büyük problemlerin başında nitelikli iş gücü geliyor.

Ekonomileri sürekli büyüme kaydeden ve kıtasal serbest ticaret anlaşmasıyla iç ticaretini genişletme hedefi olan kıta ülkeleri farklı kollarda yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor.

Beyin göçü nedeniyle yetiştirdiği çok sayıda genci gelişmiş ekonomilere kaptıran Afrika’da şu anda nitelikli iş gücü sayısı 150 milyon civarında.

Teknoloji, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda Batı ülkeleri başta olmak üzere Çin, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerden destek alan kıtada, açılan yeni iş kolları devasa bir işçi açığına da sahip.

Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre, gelecek 20 yıl boyunca her yıl 15 ila 20 milyon genç Afrika iş gücüne katılacak, nüfus artışı dolayısıyla 2050’de dünya genelinde dört çalışandan biri de Afrikalı olacak.


AA

Read Previous

Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Read Next

Kavadarcili emeklilerden maaş protestosu