Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı konutunda uzmanlık eğitimi gören genç hekimleri kabul eden Devlet Başkanı Rumen Radev, “Bulgar sağlık sisteminde reform yapma fırsatı, büyük ölçüde Bulgaristan’da kalmayı ve çalışmayı seçen genç sağlık görevlilerine bağlı. Millet olarak geleceğe odaklı ve sağlık sisteminde çalışan gençlere ve onların gelişimine odaklanan etkin ve yenilikçi sağlık hizmetleri olmadan iddialı hedeflere ulaşamayız” diye kaydetti. Toplantıda Bulgaristan’daki genç sağlık görevlilerinin profesyonel hayata geçmelerinin önündeki zorluklar ve sorunları çözmenin yolları tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda başlıca eksiklikler olarak Bulgar sağlık sisteminde çalışmaları yönünde doktor mezunlarının motivasyonunu düşüren sınırlı uzmanlık olanakları, çalışma koşulları ve düşük ücretler tanımlandı. Radev, geçici hükümet tarafından başlatılan ve Bulgaristan’daki genç doktorların uzmanlık eğitimini etkileyecek yasal çerçevede yapılan değişikliklere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, değişikliklerin Bulgaristan’da kariyerlerine başlayan sağlık görevlilerinin çalışma koşullarını daha çekici hale getirmesini beklediğine dikkat çekti.

Radev’in ifadesine göre, yeni olağan hükümetin çalışmalarında başlıca öncelik, devletin aktif katılımıyla genç sağlık görevlilerinin uzmanlaşma fırsatlarını artırmak olmalıdır. Şu anda tıp mezunlarının sadece %20’sinin uzmanlık eğitimi maliyetleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Cumhurbaşkanı, belediye ve devlet sağlık tesislerinde sağlık görevlilerinin aldığı çeşitli pozisyonların ücretlendirilmesindeki önemli eşitsizlik sorununun da çözülmesi gerektiğini vurguladı. Radev, e-sağlık uygulamaları ve e-devlet sağlık çalışanı kartı uygulamasının sağlık sisteminde daha fazla adalet ve netliğe katkı sağlayacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, “Genç sağlık görevlilerinin daha iyi eğitim almaları ve sonrasında ülkemizdeki hastanelerde çalışmaları için ihtiyaçlarının daha iyi öngörülmesi ve kariyer gelişimlerinde daha fazla öngörülebilirlik için çalışmak gerekmektedir” dedi.

Uzmanlık eğitimi gören genç hekimlerle yapılan toplantıda, ülkedeki çok sayıda yerleşim yerinde kaliteli sağlık hizmetine erişimi engelleyen sağlık sistemindeki insan ve teknolojik kaynakların eşit olmayan dağılımı da tartışıldı. Devlet Başkanıyla yaptıkları görüşmede genç doktorlar, tıp öğrencilerine lisansüstü eğitim sağlanmasında üniversitelerin de aktif olarak yer alması gerektiği görüşünü dile getirdiler. Onların belirttiğine göre, uzmanlık eğitimi gören hekimlerin çalışmaları sağlık kurumlarının günlük işleyişi için kilit öneme sahiptir.

Kırcaalihaber

Önceki Haber

Sırbistan’dan İran’a jest

Sonraki Haber

‘Bosna Hersek Savunması-Igman 2021’ etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi