Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rus doğal gazına transit geçiş ücretleri uygulanması kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna’daki Durumu İstikrarsızlaştıran Rusya’nın Eylemleri Dikkate Alınarak Kısıtlayıcı Tedbirlerin Uygulanmasına İlişkin Denetim Kanunu’nun Rus doğal gazının Bulgaristan’a ithalatına ve Bulgaristan toprakları üzerinden Avrupa’ya transferine “enerji katkı payları” ödenmesini getiren hükümleri hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu talep dilekçesinde Bulgaristan Anayasası’nda ihlal yer alan bazı hükümlerin edildiğini belirtiyor. Yeni getirilen “katkı payı”nın hukuki niteliği ve vergi, harç veya gümrük vergisi olup olmadığı başlangıçta belli olmadığından itiraz konusu metinler vergi ve harçların kanuniliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Ayrıca mülkiyet hakkının ve serbest ekonomik girişimin güvence altına alınması ilkelerinin de ihlal edildiği kaydedildi. Ayrıca yasa, yasama inisiyatifi alınmasına ilişkin kurallara ve hukuk devleti ilkesine aykırı olarak kabul edildi.

AB üyesi ülkelerin kendi aralarında Gümrük Birliği içerisinde oldukları ve sadece üye ülkeler arasında gümrük vergilerine değil, aynı zamanda tek taraflı olarak “gümrük vergisine eşdeğer etkiye sahip tüm ücretlerin” uygulanmasına da yasak getirildiği kaydedildi. Aynı zamanda AB üyesi devletlerin üçüncü ülkelerle ilişkileri, Avrupa Komisyonu’nun teklifi üzerine Konsey tarafından belirlenen ortak gümrük tarifesine tabidir. AB’nin yaptırım rejimi, aynı zamanda Üye Devletlerin kendi başlarına ek kısıtlamalar getirmesine de olanak sağlamamaktadır.

Devlet Başkanı, daha önce Bulgaristan Parlamentosu’nun kararının, “Bulgartransgaz” gibi Bulgaristan’ın enerji sektörünün yapısını belirleyen bir şirketin sermaye eksikliği ve iflas riskine yol açtığı görüşünü ifade etti.

Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

Kış saati uygulaması bu gece başlıyor

Read Next

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail’in, Gazze’deki durumu dikkate almasını istedi