Bulgaristan Başbakanı Yanev, 2022’de OAG Bulgaristan Dönem Başkanlığının önceliklerini açıkladı

Bulgaristan’da geçici Başbakan Stefan Yanev, bugün (03.12.2021) çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Orta Avrupa Girişimi (OAG) Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı’na katıldı.

Yanev, toplantıda yaptığı konuşmada, “2022’de OAG Bulgaristan Dönem Başkanlığının öncelikleri, sürdürülebilir kalkınma ve ekonominin istikrara kavuşturulması yoluyla pandemi sonrasında ekonomik ve sosyal iyileşme, bağlantıların artırılması ve gençlere yönelik perspektifin iyileştirilmesi olacak” diye kaydetti.

Forumda Bulgaristan’ın girişimin başkanlığını resmi olarak Karadağ’dan devraldığı için ülkemiz, Başbakan Yanev tarafından en üst düzeyde temsil edildi.

Başbakan, “Hem zorlukların hem de fırsatların olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Zorlukları karşılamak ve fırsatları yakalamak için güçlerimizi birleştirmeli ve Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ve ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında da insan haklarını savunup demokrasilerimizi ve temel değerlerimizi koruyarak bölgesel iş birliği, sinerji ve entegrasyon geliştirmeye devam etmeliyiz” diye belirtti. Yanev, OAG’nin Bulgaristan Dönem Başkanlığı sırasında pandemi sonrasında bölgeyi iyileştirme çabalarında girişimin çoğu üye ülkesi için önemli bir sektör olarak turizme vurgu yapılacağına dikkat çekti. Başbakan, “Sorunlu sektörlerin krizden çıkmasına ve daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olmak için bölgesel iş birliği ve OAG’nin sunduğu kaynakların sağladığı fırsatları kullanacağız” diye vurguladı. Yanev’in ifadesine göre, OAG Bulgaristan Dönem Başkanlığı, iş dünyasının önündeki zorlukları daha iyi hesaba katan düzenleyici çerçeveyi destekleme fırsatlarına odaklanacak. Bu bağlamda, kurtarma sürecinin bir parçası olarak deneyim ve en iyi uygulamaların uygulanmasına yönelik OAG Programı tarafından sağlanan fırsatlar araştırılacak.

OAG Bulgaristan Dönem Başkanlığının bir diğer önceliği, bölgenin genel ekonomik kalkınması için yolcu ve mal hareketini kolaylaştırmak amacıyla OAG çerçevesinde önemli bir alan olarak bağlantıların artırılması olacak. Altyapı geliştirme, karayolu güvenliği, çok modlu ulaştırma, sınır kontrol noktaları ve bağlanabilirliği geliştirmeye yönelik mekanizmalar konusunda iş birliğini güçlendirmenin yolları üzerine bir tartışma başlatılacak” diye kaydetti.

Yanev, “Bulgaristan Başkanlığı, bölgesel entegrasyonda ve toplumlarımızın geleceğinde gençliğin rolünü net bir şekilde anlayarak, iş birliğini güçlendirerek ve eğitim fırsatlarını genişleterek OAG Gençlik Programını ve gençlere sunduğumuz perspektifleri iyileştirmeye çalışacak” diye vurguladı. Başbakan, bölgedeki gençleri etkileyen konuların ve daha iyi bölgesel entegrasyon için hareketliliklerinin de açıkça belirtileceğini sözlerine ekledi.

Yanev, Bulgaristan Başkanlığı sırasında 2019’da Trieste’de kabul edilen deklarasyonla belirlenen önceliklerin takip edileceğini ve Karadağ Başkanlığı tarafından bu yıl 12 Kasım’da düzenlenen ilk toplantının ardından OAG’nin yerel boyutunu derinleştirmek için önemli müteakip eylemlerinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Başbakan, konuşması sırasında Bulgaristan’ın Batı Balkanlar’ın Avrupa perspektifini AB ve bölgedeki ortaklarının ortak bir stratejik çıkarı ve seçimi olarak sürekli desteklediğini vurguladı. Yanev, “Ülkemiz, Doğu Ortaklığı ülkeleriyle ortak değerler ve standartlara dayalı olarak iş birliğinin genişletilmesini tam olarak desteklemekte ve OAG çerçevesinde ortak faaliyetler için bir itici güç olarak önümüzdeki Doğu Ortaklığı Zirvesi’nin sonuçlarını dört gözle beklemektedir” dedi.

Başbakan, yaklaşmakta olan Bulgaristan Dönem Başkanlığının Karadağ’ın OAG Dönem Başkanlığının başarılarını geliştireceğine ve OAG’nin misyonunda belirlenen stratejik hedefleri izleyeceğini de sözlerine ekledi. Yanev, “Başkanlığımız, siyasi öncelikleri etkin bir şekilde ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek için sağlam bir çok taraflı diyaloğa, sağlam bir karar alma sürecine ve girişimin kanıtlanmış iş birliği mekanizmalarına bel bağlayacak” diye katı bir tavırla konuştu.

Kaynak: Kircaalihaber

Read Previous

TİKA’dan Dünya Engelliler Günü’nde Bosna Hersek’teki Özel Gereksinimli Çocuklara destek

Read Next

Karadağ’da üç belediyede yerel seçim