Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Pekanov: Geçici kabine 14 milyar leva AB finansmanı sağladı

Bulgaristan’da Başbakanlık Konutunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Fonlarının Yönetiminden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, “Geçici hükümetin görev süresi sırasında iki ay içinde onaylanan 7 program kapsamında 14 milyar levanın üzerinde AB finansman kaynağı sağlandı. Bu kaynak, yeni program döneminde önümüzdeki 6 yıl içinde Bulgaristan ekonomisine akacak ve ülkemizin refahının artmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Ulusal bütçeden karşılanacak 2,7 milyar levanın üzerinde eşfinansman tutarı ile birlikte Bulgaristan, 2027 yılına kadar AB fonlarından 16 milyar levadan fazla finansman alacak.

Pekanov, bir yandan örneğin küçük ve orta ölçekli işletmelerde yeniliklerin uygulanmasının yanı sıra önemli altyapı inşaatını da destekleyecek olmasıyla Bulgaristan ekonomisinin Avrupa ekonomisine giderek daha açık bir şekilde yetişmesine ve yakınlaşmasına yardımcı olacağından dolayı bu kaynağın son derece önemli olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı, “Bu kaynakla aynı zamanda sel, toprak kayması, yangın gibi bir dizi riskin önlenmesi ve yönetimi gibi Bulgaristan için önemli sorunların çözümü de ele alınacak” dedi.

İnsan sermayesinin gelişimi için önemli miktarda AB finansman kaynakları ayrılmıştır. Pekanov, “En büyük potansiyelimiz burada ve buna daha fazla yatırım yapmalıyız – iş, eğitim, en savunmasızlar, en muhtaçlar, çocuklara ve uzak bölgelere yönelik koruma sağlamaya yatırım yapmalıyız” diye vurguladı.

Yenilik ve Büyüme Bakanı Alexander Pulev, geçici kabinenin AB fonlarının sağlanmasının onaylanmasını hızlandırdığını ve Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın (PVU) işlediğini ve küçük ve orta ölçekli işletmelere taze bir soluk verdiğini vurguladı. Bakan, “Yenilik ve Büyüme Bakanlığı (MİR) aracılığıyla PVU kapsamında 2 başvuru prosedürü açıldı. Teknolojik modernizasyona yönelik ilki kapsamında yaklaşık 1 milyar leva tutarında 2500’den fazla proje teklifi sunuldu” dedi ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) çözümleri ve siber güvenlik için ikinci prosedürün bu haftanın başında açıldığını ve sadece 4-5 gün içinde 800’den fazla proje teklifinin teslim edildiğini ekledi. Pulev, “MİR aracılığıyla plan kapsamında yıl sonuna kadar iş dünyasına 600 milyon leva destek verilmesine yönelik toplam 4 başvuru prosedürü açılacak” diye işaret etti.

Ayrıca 3 milyar leva bütçeli yeni 2021-2027 Dönemi İşletmelerde Rekabetçilik ve İnovasyon Programının yapısal fonlardan desteklenmesi üzere rekor denilecek kısa sürede onaylandığına dikkat çeken Bakan, “Program taslağı ağustos ayının ikinci haftasında teslim edildi ve 3 Ekim’de onay aldı” diye açıklık getirdi. Bilimsel araştırmalara yönelik 2,15 milyar leva tutarında diğer program taslağının yakında AK’ye sunulacağını ve bununla birlikte yalnızca MİR aracılığıyla toplam 5 milyar levanın Bulgaristan’daki iş dünyasını desteklemek üzere araştırma merkezlerine gideceğini temin etti.

Pulev, “Bu görev süresinde MİR, 5 hükümetin 4 yıl yapamadığını yaptı – startup vizesi verilmesine ilişkin taslak yönetmelik geliştirdi. Böylece AB dışındaki ülkelerden yabancı vatandaşlar ülkemizde yüksek teknoloji şirketleri kurabilecekler ve istihdam yaratabilecekler” diye altını çizdi.

Çevre ve Su Bakanı Rositsa Karamfilova, sel, kuraklık ve iklim değişikliği riskinin önlenmesi ve yönetimi ile ilgili öncelikli önlemlere dikkat çekti. Bulgaristan’ın Yeşil Programınca yaklaşık 450 milyon leva ayrıldı ve bunun 92 milyon levadan fazlası yüksek derecede sel önlemeyi garanti eden eylemlere yönlendirilecek. Nehir havzası yönetim planlarında önemli potansiyel taşkın riski taşıyan bölgeler için belirlenen çevre dostu önlemlerin uygulanmasının yanı sıra Erken Uyarı Sistemi’nin genişletilmesi ile ilgili faaliyetler teşvik edilmektedir.

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nadya Mladenova, “Eğitim Programı (2021-2027) kapsamında eğitime girecek AK tarafından onaylanan toplam fon miktarı, önceki program dönemine göre iki kat daha fazla olan yaklaşık 2 milyar leva tutarındadır” diye altını çizdi. Planlanan faaliyetlerle 760 binden fazla çocuk ve öğrencinin destekleneceğini belirten Bakan Yardımcısı, “Eğitim Programı Yürütme Ajansı, programın ilk iki operasyonunun uygulamasını önceden başlattı. 220 milyon levanın üzerinde bir kaynak, okul eğitiminde kişisel gelişime yönlendirilecek. Bu şekilde okuldan erken ayrılan öğrenci oranını azaltmayı umuyoruz” dedi. Mladenova’nın ifadesine göre, Eğitim Programı kapsamındaki tüm faaliyetler ve ek faaliyetler 1 milyonun üzerinde vatandaşı kapsayacak. Mladenova, “Program, anaokulundan yüksek okullarda doktora derecesine kadar tüm aşamaları kapsayan eğitimi desteklemek için planlanan önlemlerle üç öncelikte yapılandırılmıştır” diye vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Natalya Efremova, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı (2021-2027) kapsamındaki önlemlerin uygulanmasıyla 740 000’den fazla kişinin destekleneceğini, yani her yedi vatandaştan birinin çeşitli program önlemlerine dahil edileceğini duyurdu. Toplam bütçesi 3,8 milyar levanın üzerinde olan bu program, iş gücünü geliştirmeyi ve savunmasız grupların sosyal içermesi için daha iyi fırsatlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Gıda Programı (2021-2027) kapsamında her yıl 350 bin paket gıda ve hijyen malzemesi dağıtımının yanı sıra 50 000’den fazla ihtiyaç sahibine sıcak öğle yemeği verilmesi planlanıyor. Bakan Yardımcısı, “Program ayrıca 10 000’den fazla yeni doğan bebek için en gerekli bebek ürünlerini ve 10 000 çocuk için ücretsiz yemek kuponu sağlayarak düşük gelirli aileleri (çocuklu) desteklemek için iki yeni yön içermektedir” dedi.

2021-2027 dönemi için yeni Ulaşım Bağlantısı Programı bütçesi 3,16 milyar leva olup ulusal bütçeden karşılanacak eş finansmanla birlikte ise 3,7 milyar levaya ulaşacak. Programın Yönetim Otoritesi Başkanı Martin Georgiev, “Odak noktası, bu kaynağı önceki yıllarda başlatılan projeleri tamamlamak için kullanmaktır” diye duyurdu. Demiryolu inşaatı alanında Avrupa’dan gelecek para ile Sofya ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki demiryolu bağlantısı yapılacak ve büyük Elin Pelin-Kostenets demiryolu projesi dahilinde Sofya ile Filibe arasındaki demiryolu hattı tamamlanacak.

Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

AB-Batı Balkanlar zirvesi Tiran’da düzenlenecek

Read Next

Yunanistan, Rodos’taki Müslümanların manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü