Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ekonomisinin 2023’te % 1,4 büyümesini bekliyor

European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan’daki gerçek gayri safi yurt içi hasılanın 2023’te %1,4 ve 2024’te %2,5 oranında büyümesini bekliyor. Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış Raporu’na göre, ekonominin izleyeceği yolun büyük ölçüde ücret ve fiyat dinamikleri arasındaki etkileşime bağlı olması bekleniyor.

Kısa vadeli göstergeler ve enflasyon verileri, hizmet fiyatlarındaki artışların durması nedeniyle enflasyonun tahmin ufku boyunca kademeli olarak düşeceğine işaret etmektedir.

Dar bir işgücü piyasasında ücretlerin güçlü bir şekilde artmaya devam etmesi ve hanehalkı tüketimini desteklemesi bekleniyor.

AK, raporunda 2022’de ihracattaki hızlı artışın, diğer şeylerin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü acımasız savaşın neden olduğu gıda, metal ve diğer maddi ürünlerin arzındaki eksiklikleri giderme fırsatıyla desteklendiğini belirtti.

İhracat pazar payını daha da artıracak faktörlerin etkisinin 2022’de büyük ölçüde tükendiği göz önüne alındığında ihracat artışının 2023’te önemli ölçüde yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

2024 yılında ihracatın dış talep doğrultusunda büyümesi beklenmektedir. AB fonlarından alınan tutarın artmasının hem 2023 hem de 2024’te toplam yatırımı desteklemesi bekleniyor. Ancak Brüksel’e göre, Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın uygulanmasındaki potansiyel gecikmeler yatırım büyümesi için risk oluşturuyor.

Genel olarak düşük enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun 2022’de %13’ten 2023’te %7,8’e düşmesi bekleniyor. 2024’te, gıda fiyatı dinamikleri zayıfladıkça manşet enflasyonun daha da yavaşlayarak %4’e düşmesi bekleniyor. Hizmet fiyatlarında artışın tahmin ufku boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yüksek enflasyona rağmen güçlü ihracat artışı ve artan tüketici fiyatlarını dengeleyen ücretlerdeki artışlar ve sosyal transferlerle desteklenen ekonomik aktivite 2022’de genişlemeye devam etti. Yine de yılın ilk yarısında enflasyondaki artışla birlikte özel tüketim harcamalarında artış yavaşladı. 

Bununla birlikte harcanabilir gelirdeki devam eden büyüme ve aylık enflasyon dinamiklerindeki bir miktar yavaşlama nedeniyle tüketici talebinin 2022’nin ikinci yarısında güçlendiği varsayılıyor.

Sabit sermaye yatırımlarında 2021’de başlayan düşüş eğilimi 2022’de de devam etti. Hem inşaat hem de ekipman sektörlerindeki artan yatırım malları fiyatlarının yeni yatırımları azaltmış olması muhtemeldir.

Kaynak: Kırcaalihaber

Read Previous

Trabzonspor, Sırp futbolcu Markovic’i transfer etti

Read Next

Bosna Hersek’ten Türkiye’deki depremzede çocuklara duygulandıran mesaj