ABTTF, AGİT İnsani Boyut Konferansı’na katıldı

ABTTF, Batı Trakya Türk toplumunun güncel sorunları ile siyaset ve medyada azınlığın hedef gösterilmesini gündeme taşıdı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk toplumunu temsilen 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Konferansı’na katıldı. 

AGİT Polonya Dönem Başkanlığı tarafından AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) desteğiyle düzenlenen, AGİT bölgesindeki insan hakları ve temel özgürlüklerin durumu konulu on günlük konferansa ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie katıldı.

AGİT katılımcı Devletleri, AGİT kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı konferansın “Din veya inanca dayalı olanlar dahil ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük” başlıklı oturumunda konuşan ABTTF temsilcisi,  Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun antlaşmalarla teminat altına alınan dini özerkliğine yönelik sistematik ihlallerin sürdüğünü kaydetti. Yunan Devleti’nin Batı Trakya Türk toplumunun seçtiği müftüleri tanımadığını ve Batı Trakya’da devlet tarafından atanmış müftüler ve seçilmiş müftüler olmak üzere ikili bir yapının olduğunu belirten ABTTF temsilcisi, Türk toplumunun seçtiği müftülerin dini sembolleri yasadışı kullandıkları gerekçesiyle yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. 

Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğinin 52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 29 Temmuz 2022’de Yunan meclisinde kabul edilen “Trakya’daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi” başlığı altındaki yeni yasa ile daha da zayıflatıldığını not eden ABTTF temsilcisi, 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması’nı ihlal eden yeni yasa ile devletin özerk yapıdaki müftülükler üzerinde tam kontrol ve denetim kurmasının amaçlandığına dikkat çekti.

ABTTF, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatının ardından İskeçe’de yeni müftü seçimi sürecinde Batı Trakya Türk toplumuna mensup milletvekillerinin ve temsilcilerinin siyaset ve medyada doğrudan hedef gösterildiğini ifade etti.

Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğü ve dini özgürlüğünü kullanım hakkına yönelik politika ve uygulamalarının hiçbir şekilde üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) standartları ve AB standartları ve taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığının altını çizen ABTTF, Yunan hükümetinden 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması uyarınca Batı Trakya Türk toplumunun kendi dini liderleri olan müftüleri seçme hakkına saygı göstermesini istedi. 

ABTTF ayrıca, Yunanistan’a 52/2019 sayı ve tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “Trakya’daki Müftülüklerin Modernleştirilmesi” başlıklı yeni yasayı iptal etme çağrısında bulundu.  

milletgazetesi.

Read Previous

Kosova’da eğitimdeki greve son verildi

Read Next

Bosna Hersek’te, genel seçimde oy kullanma işlemi başladı