Balkan Studies Congress (Balkan Çalışmaları Kongresi) sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir kongre olma özelliğini taşımaktadır.

İlki 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Üsküp/Kuzey Makedonya’da gerçekleşen kongrenin ikincisi 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde Tiran/Arnavutluk’ta düzenlenecektir. Fettah Efendi Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve University of New York-Tirana kongrenin düzenleyicileri iken İlmi Etüdler Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi kongreyi destekleyen kurumlar arasında yer almaktadır.

Balkan Studies Congress (Balkan Çalışmaları Kongresi); genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini, bölge içi ve Türkiye ile akademik etkileşim ve hareketliliği artırmayı amaçlamaktadır. Batı Balkanlarda 1990 sonrası yaşanan savaşların etkisiyle yeni yeni toparlanmya çalışan ve önünde birçok sorun alanı yer alan devlet ve toplumların nitelikli akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kongre Üsküp, İstanbul, Saraybosna, Tirana, Viyana gibi şehirlerinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Her yıl bir üniversite ve şehre konuk olacak kongre, bu alanda çalışma yapan sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapacaktır. Balkanların özellikle Batı Balkanların ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde Balkanlarla ilgili çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son üç yılda tamamlamış olan araştırmacıların,çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır.

Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler Fettah Efendi Derneği tarafından yayınlanacaktır.

📆Özet Gönderimi Son Tarih: 20 Mayıs 2022

📆 Tam Metin Gönderimi Son tarih: 15 Temmuz 2022

📍Kongre başvuru sistemi: bsc.congress.gen.tr

📍Önemli tarihler, hizmetler, yazım kuralları gibi detaylı bilgi için: congressbalkan.com

Önceki Haber

“Kosova’da örnek bir öğretmen, aydın, kültür işçisi ve siyasetçi; Fadil Derviş”

Sonraki Haber

Gervalla: Sırbistan, bölgede barış için en büyük tehdit