• BUGÜN 16/31
 • Baba Mitsotakis Dönemi Yunanistan Ekonomisi

  August 16, 2019 | 00:17

  Ekonomik krizden henüz kurtulamayan Yunanistan’da Syriza’nın ekonomi politikalarının başarısız olmasının ve bir dizi politik başarısızlığın sonucunda görece iyi bir muhalefet politikası izleyen Yeni Demokrasi Partisi seçimlerde aldığı yüksek oy oranıyla iktidara geldi.

  Millet Gazetesi Analiz | Yunus Onbaşı

  Kiryakos Mitsotakis özellikle de ekonomik alanda gerçekleştireceğini vaat ettiği reformların Yunan ekonomisine yansıması merak konusu.

  7 Temmuz’da yapılan seçimlerin ardından Yunanistan’da Kiryakos Mitsotakis önderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara gelmişti. 

  Yunanistan’da Kiryakos Mitsotakis öncesinde babası Konstantinos Mitsotakis 1989-1993 yılları arasında Yunanistan’ı yönetmiş ve birtakım reformları da hayata geçirmişti. HattaYunanistan’ın önemli haber sitelerinden biri olan Capital.gr Konstantinos Mitsotakis’ten “Büyük Reformcu” şeklinde bahsetmişti. Derlediğimiz bu analiz-haberde Konstantinos Mitsotakis dönemi Yunanistan Ekonomisini inceledik.

  1989 yılında yapılan seçimlerde Pasok Partisi iktidarı 4 yıllığına Yeni Demokrasi Partisine devretmişti. 1989-1993 yılları arasında Başbakan olan Konstantinos Mitsotakis iktidarı boyunca bir dizi reformu hayata geçirmiş, bir kısmının da temelini atmıştı.

  Başbakan Mitsotakis kamuya ait şirketlerin özelleştirilmesi, telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesi ve piyasalaştırılması gibi neoliberal reformlarınbaşlamasına öncülük etmişti. Atina Metrosu ve Atina’nın yeni havalimanı Eleftherios Venizelos, Attiki Odos ve Egnatia Odos otoyolları projeleri gibi büyük yatırımlar uygulamaya alınmıştı.[1] Maastricht Antlaşması da yine Mitsotakis başbakanlığı döneminde imzalanmıştı.[2]

  1989 yılı Yunanistan için bir politik kriz yılıdır. Zira Yeni Demokrasi Partisi 1989 Haziran seçimlerinde birinci parti olmasına rağmen mecliste yeterli sandalye sayısını alamadığı için önce bir koalisyon hükümeti kurmak durumunda kalmıştır. Ömrü kısa olan bu koalisyon denemesinden sonra, Kasım 1989 seçimlerinde yine Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar olamamıştı. Bunun üzerine Yunanistan’da geçici bir hükümetkurulmuş, 1990 yılında yapılan seçimlerde ancak Yeni Demokrasi Partisi tek başına hükümet kurabildi.

  Siyasi sorunların yanı sıra ekonomik problemler de çok ciddi boyutlara ulaşmış, enflasyon yeniden yükselmiş ve devletin borçlanma gereksinimi artmıştır. Bütçe açığıtarihte ilk kez %50’yi geçmiş, enflasyon da %20,4’e ulaştı. Fakat yeni hükümetin öncelikli hedefleri bütçe açıklarının ve enflasyonun düşürülmesi, ödemeler dengesi açıklarının kapatılması olarak belirlenmişti. Bu amaçla sıkı bir gelir politikası ve mali konsolidasyon uygulanırken, ekonominin istikrar yakalaması için emek piyasasını ve finans sektörünü kapsayan reformlar hayata geçirildi. [3]

  Fakat 1991-1993 yılları arasında uygulanan Ekonomiyi Güçlendirme Programı belirlenen hedeflere ulaşamamıştır. Bütçe açığı 1993 yılında %14 iken, GSYHbüyümesi % -1,6 oranına gerilemiş, işsizlik %10’un üzerinde seyrederken enflasyon1993 ve 1994 yıllarında sırasıyla %14,4 ve 14,2 olarak gerçekleşti.[4]

  Özet olarak Yeni Demokrasi Partisi’nin bütçe açığını ve enflasyonu düşürmek amacıyla aldığı önlemler başarısız olmuş, mali konsolidasyon ve uygulanan gelir politikası sonucu reel ücretler düşmüş, bu da ekonominin haricinde toplumsal boyutta olumsuz sonuçlara yol açmıştı. 1993 yılında yapılan seçimlerde 1 yılı siyasi çalkantılarla geçen 4 yıllık Yeni Demokrasi Partisi iktidarı sona ermiş, Pasok Partisi tekrar iktidar olmuştur.

  Önemli reformları hayata geçirmek adına girişilen politikaların başarısız olması uygulanan politikaların uygulanma şekli tüm reform sürecinin başarısız olmasına sebebiyet verdi. Yeni Demokrasi Partisinin serbestleşme yanlısı politikalarının başarısız olmasının sebepleri Yunanistan’ın yaşadığı ekonomik krizle direkt bağlantılı olmasın sebebiyle önem arz etmektedir. Başarısızlığın tüm yükünü Yeni Demokrasi Partisi’ne atmak da adaletli bir tutum olmayacaktır. Yunan ekonomisinin sosyalistpolitikalara eğilimli ekonomik yapısı da reformlar için uygun olgunluğa erişememişti. Benzer şekilde Yunanistan’da serbestleşme yanlısı reformların yapılmasını Yunanistan Ekonomisi üzerine ne tür etkileri olacağı merak konusu.

  Yorum Yap